Detaljer

Et utvalg av Støren treindustris bygningsdetaljer for hjørne- og vindusløsninger.

Hjørneløsninger:

Hjørneløsning TYPE 2.01 – SI

Innvendig hjørne

Uten hjørnebord

Stående kledning

Hjørneløsning TYPE 2.02 – LU

Utvendig hjørne

Uten hjørnebord

Stående kledning

Hjørneløsning TYPE 2.02 – LI

Innvendig hjørne

19×73 – 98 mm bord i flukt

Liggende kledning

Hjørneløsning TYPE 2.02 – LU

Utvendig hjørne
19×98 – 98 mm bord i flukt
Liggende kledning

Hjørneløsning TYPE 4.01 – LU

Utvendig hjørne

48×48 mm lekt

Liggende kledning

Vindu TYPE 1.02b-S

19×98 mm plastisolbeslag

Stående kledning

 

Vindu TYPE 1.03-L

19×48 mm plastisolbeslag

Liggende kledning

 

Vindu TYPE 1.03-S

19×48 mm plastisolbeslag

Stående kledning

 

Vindu TYPE 2.01-L

19×123 mm alu-beslag

Liggende kledning

 

Vindu TYPE 2.03-L

19×73 mm alu-beslag

Liggende kledning

 

Vindu TYPE 2.03-S

19×73 mm alu-beslag

Stående kledning

 

Vindu TYPE 2.04b-L

19×48 mm alu-beslag

Liggende kledning

 

Vindu TYPE 2.04-S

19×48 mm alu-beslag

Stående kledning