Klyngesamarbeid

Støren Treindustri AS (STI) er en av partnerne i skog- og trenæringsklyngen WoodWorks! Cluster (https://woodworkscluster.no/) i Midt-Norge (tidl. Arena Skog), som har som hovedformål å:

• Bidra til å skape et bærekraftig samfunn

• Bidra til å gjøre det fornybare lønnsomt

• Øke anvendelsen av tre og trefiber innen eksisterende og nye markedsområder

• Videreutvikle næringen gjennom fremtidsrettet markedsorientering og innovasjon

Et av hovedfokusområdene i klyngen er å øke bruken av tre i bygninger, og STI har en nøkkelrolle i dette viktige arbeidet. Bygg-gruppen i WoodWorks! Cluster har flere målsettinger og tilhørende prosjekter, men den viktigste satsingen vår er å finne gode løsninger for trebygg fra 5-8 etasjer i lette bindingsverk-konstruksjoner med vegg-, tak- og gulvelementer i tre.

Alle prosjekter i klyngen har minimum en bedriftspartner med som har forpliktet seg til prosjektets målsettinger og milepæler. I tillegg jobber vi i de aller fleste prosjektene tett sammen med aktuelle kompetansemiljøer/FoU-institusjoner som f.eks. NTNU, SINTEF, Norsk Treteknisk Institutt og NMBU.