Produktutvikling

Kontinuerlig forbedring

På de fleste områder i bedriften har vi etablert en LEAN-tankegang med bl.a. kontinuerlig forbedring både av produkter, løsninger og arbeidsprosesser. Vår produktutvikling følger de samme prinsippene og vi gjennomfører jevnlig små og store produktforbedringer eller finner nye løsninger som kommer kundene våre til gode. Idèer til forbedringer kan komme både fra leverandører, kunder, interne og eksterne tømrere, operatørene i fabrikken vår, selgere, prosjektkoordinatorer eller medarbeidere i vår tekniske avdeling.

Etter en effektiv og grundig vurdering og beslutning i vårt produktutvalg, implementeres gode forslag fortløpende på nye prosjekter eller i aktuelle prosesser. I sum gjør dette produktene våre enda bedre og mer optimale og bidrar til fornøyde kunder.

Større utviklingsprosjekter etableres enten som interne prosjekter med dedikerte, tverrfaglige team eller også i samarbeid med en eller flere eksterne aktører – gjerne en FoU-institusjon. Vi har tett og god dialog med virkemiddelapparatet og andre støttespillere, sånn som f.eks. Norges Forskningsråd (NFR), Innovasjon Norge (IN), Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag (Statsforvalteren) m.fl. og søker økonomisk støtte innenfor de ordninger som er tilgjengelige.

IPN forskningsprosjekt

For tiden jobber vi med et 3-årig større forskningsprosjekt for å finne frem til flest mulig generelle og preaksepterte ytelser/løsninger for høye trebygg i 5-8 etasjer med lette bindingsverkkonstruksjoner som basis. Prosjektet har en kostnadsramme på 17,7 mill. kroner og er støttet med 6,6 mill. kroner fra Forskningsrådet og 0,6 mill. kroner fra Skogtiltaksfondet.

Les mer

Pilot-prosjekt («Verkstedgården»)

Vi har en intensjonsavtale med Nordr Eiendom (tidl. Veidekke Eiendom) om å levere et pilotbygg på 8 etasjer i bindingsverkskonstruksjon og med elementer fra Støren Treindustri AS. Ansvarlig totalentreprenør for prosjektet er Veidekke Entreprenør i Trondheim, som også er bedriftspartner i IPN forskningsprosjektet ovenfor.

«Verkstedgården» vil inneholde 46 leiligheter og skal bygges på Lilleby, en helt ny og grønn bydel urbant beliggende i Trondheim i et skjermet og bilfritt område.

I tillegg til våre egne kompetente medarbeidere, samarbeider vi med Sweco på Innlandet i prosjekteringen av bygget.

Kilde: www.nyelilleby.no
Kilde: www.nyelilleby.no