Teknisk godkjenning

Vi har Teknisk Godkjenning (TG 2232) fra SINTEF Certification på våre elementer, noe som sikrer et uavhengig og kompetent kvalitetsstempel på produktene som vi leverer.

Støren Treindustri har sentral godkjenning for ansvarsrett, og er godkjent innen følgende områder:

 Funksjon FagområdeTiltaksklasse
 Funksjon: Ansvarlig søker Fagområde: For alle typer tiltakTiltaksklasse: 1
 Funksjon: Prosjekterende Fagområde: ArkitekturTiltaksklasse: 1
 Funksjon: Prosjekterende Fagområde: KonstruksjonssikkerhetTiltaksklasse: 2
 Funksjon: Prosjekterende Fagområde: BygningsfysikkTiltaksklasse: 1
 Funksjon: Utførende Fagområde: Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjonerTiltaksklasse: 2

Vi leverer produkter og løsninger som tilfredsstiller kravene i Teknisk Forskrift (TEK 17) til plan- og bygningsloven, bestemmelser fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og alle øvrige lover og regler som omfatter vår virksomhet og våre produkter og løsninger.