Miljø/Energi

Vår visjon er å arbeide mest mulig i harmoni med miljø og omgivelser. Vi har sterkt fokus på at våre aktiviteter og byggeprosjekter skal gjennomføres med minimale utslipp til jord, luft og vann. Vi skal benytte kun anerkjente og miljøriktige byggematerialer og kjemikalier, og over 90 % av avfall som genereres av vår produksjon sorteres og gjenvinnes. Avkapp og annet ubrukt trevirke blir råstoff til fjernvarme. 
Miljøgevinsten på byggeplass er bl.a.; mindre transport (varer + personer), sterkt redusert energiforbruk (oppvarming + uttørking) og mindre avfallshåndtering.