Historien om Støren Treindustri

I 1969 etablerte Block Watne Hus seg med produksjon av precut-hus, elementer og takstoler i nybyggede lokaler på Støren.

I 1992 overtok Midtre Gauldal kommune bygningsmassen, og nytt driftsselskap ble etablert under navnet Støren Treindustri AS.

Siden etableringen av Støren Treindustri AS har tallet på ansatte steget fra 30 til 130. I dag eies bedriften av Inntre AS. Målet er at bedriften skal fortsette utviklingen som en ledende nasjonal aktør, ha sterkt fokus på produkt og kunde, med høy grad av industrialisert produksjon, solide og dyktig ansatte og en sterk ledelse.