Det er ingen mangel på godt humør i Støren Treindustri, men kundene tar vi på alvor! Vi arbeider løpende og systematisk for å forbedre oss, og vi setter kundene i sentrum for vår aktivitet. Å kjenne kundens forventinger og behov bidrar til å forbedre våre produksjonsprosesser og gir et smidigere og mer effektivt samarbeid med kunden, og resultatet er gjerne bedre produkter og mer fornøyde kunder.