Personal

I Støren Treindustri AS arbeider vi med et bredt spekter av arbeidsoppgaver innen flere ulike fagområder. Her kan du jobbe med salg og markedsføring, innkjøp, økonomi/controlling og teknisk prosjektering og konstruksjon på flere områder. Prosjektledelse og byggeledelse er også viktige funskjoner i vår virksomhet. Ikke minst har vi et høyt antall produksjonsarbeidere som jobber med produksjon av elementer, precut og takstoler i tre og viktige funksjoner innen lager og internlogistikk og transportplanlegging. På byggeplass monterer vår faglærte tømrere elementer frem til et ferdig trykktestet råbygg.

Vi er totalt ca. 130 fast ansatte medareidere i bedriften, hvorav ca. 100 arbeider ved vårt hoved-kontor og fabrikk på Støren i Midtre Gauldal kommune i Trøndelag. Videre har vi et avdelingskontor i Fossegrenda i Trondheim, hvor det arbeider ca. 10 personer innen salg og teknisk prosjektering.

Det er kontinuerlig 10 egne montører i sving på byggeplasser rundt omkring i Midt-Norge, mens ved vår avdeling i Mjøndalen og i Oslo-regionen har vi 5-10 personer i sving innen salg, byggeledelse og montasje på byggeplasser.

Innen alle områder og funksjoner i bedriften arbeider vi hele tiden med kontinuerlig forbedring, bl.a. basert på LEAN-prinsipper, og våre ansatte deltar aktivt i dette arbeidet for å gjøre oss både bedre, mer effektive og mer konkurransedyktige.