HMS -Helse, Miljø og Sikkerhet

Vi har et sterkt fokus på å unngå skader og ulykker i alle deler av vår virksomhet, samt arbeide for et lavt sykefravær. Vi følger opp alle sykmeldte i tråd med prinsippene i IA-avtalen, og forsøker i tillegg å legge best mulig til rette for at våre ansatte skal komme raskest mulig tilbake i jobb igjen.

Vi har inngått avtale om ekstern profesjonell bedriftshelsetjeneste, og denne tjenesten leveres av Driv HMS som er en felles bedriftshelsetjeneste for bedrifter i Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus. Sammen med dem legges det årlige planer for forbedringer innen HMS-området i bedriften.