Kompetanse/videreutdanning

Hos oss verdsetter vi viktigheten av kompetanse, både den formelle som vi har skaffet oss via skolegang og teoretisk/praktisk utdanning og også den erfaringen som vi har opparbeidet oss hos andre arbeidsgivere eller på egen arbeidsplass.

Vi har fokus på å utvikle kompetansen vår og stimulerer både til å jobbe i tverrfaglige team, intern jobbrotasjon eller å ta videreutdanning innen relevante fagområder. Dea siste årene har en rekke av våre ansatte tatt videreutdanning med støtte fra bedriften. Eksempler på dette er fagbrev som tømrer, teknisk fagskole, innkjøp/logistikk, prosjektledelse, BIM, samt lederutvikling på flere nivåer.

De fleste avdelinger utarbeider kompetanseoversikter for alle sine ansatte og avdekker eventuelle kompetansegap. På bakgrunn av disse legger vi en plan for utvikling av manglende kompetanse både på avdelingsnivå og individuelt. Dette tas gjerne opp ifm. den årlige medarbeidersamtalen.