Kontakt mot skoleverket og barnehager

For å sikre den langsiktige rekrutteringen til skog- og trenæringen i regionen og i Midtre Gauldal spesielt, har vi engasjert oss i et prosjekt kalt «Gauldal TreRek». Dette er et prosjekt som gjennomføres i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen og med støtte fra Trøndelag fylkeskommune. Prosjektet retter seg mot barn i barnehager, barneskole og ungdomsskole i Midtre Gauldal og vil gradvis bli utvidet til flere kommuner i regionen. Disse barna inviteres inn i bedrifter i nærmiljøet, lærer litt om hva vi driver med, hvilke typer jobber og arbeids-oppgaver man kan finne her i Støren Treindustri f.eks. og forsøker å synliggjøre hvor mye spennende og attraktive arbeidsgivere som er lokalisert her.

Vi følger opp barna når de blir tenåringer og begynner på videregående skole. Vi har tilbud om utplassering/arbeidsuke e.l. hos oss først og fremst for de som har valgt yrkesfaglig studieretning. De er normalt hos oss ca. 2-3 uker til sammen, enten sammenhengende eller f.eks. 1 dag pr. uke.

Vi tar også jevnlig inn lærlinger i fabrikken vår, normalt fra 1-3 stk., og også på byggeplass hvor vi som oftest har med oss 1 lærling.