Samarbeid med universiter og høyskoler

Vi er positivt innstilt til at studenter på universiteter og høyskoler kan skrive bachelor- og/eller master-oppgaver i samarbeid med oss, og gjerne med tema eller problemstillinger som bidrar til økt kunnskap også internt hos oss. Dette er ofte et vinn-vinn-samarbeid!

Ta kontakt med oss hvis du studerer og er på utkikk etter noen å skrive oppgave for.

Vi ønsker flere studenter som utdanner seg innen arkitektur, tre og trekonstruksjoner og også et enda bredere og bedre studietilbud. Derfor støtter vi sammen med Treindustrien, Norsk Treteknisk Institutt, TreFokus o.a. industriaktører i Midt-Norge en satsing kalt NTNU Wood, som er et prosjekt i NTNU-regi som arbeider for både å utvikle utdannings-tilbudet på universitetet innen trearkitektur, trekonstruksjoner m.m. og å knytte enda bedre kontakt mellom universiteter/høyskoler og næringslivet.