En enklere byggeprosess

Vi leverer komplette byggesett med bjelkelag, bindingsverk, takverk m.m., ferdig kappet og merket. Vårt merke- og pakkesystem er utviklet gjennom mange års samarbeid med tømrere og byggeledere på byggeplass.

Nødvendige monterings- og detaljtegninger – samt materialliste med henvisning om hvor materialene skal benyttes – følger byggesettet.

Den høye foredlingsgraden, vårt merke- og pakkesystem og et samarbeid med profesjonelle transportører gir en avlastning og lagring på byggeplass som optimaliserer fremdriften av byggearbeidene. I sum utgjør dette ca. 15 % reduksjon i tidsforbruk på byggeplass. I tillegg kommer sparte kostnader på materialforbruk, samt en ryddig byggeplass uten kapp og svinn.

Hus vi har levert