Precuthus

En enklere byggeprosess

Vi leverer komplette byggesett med bjelkelag, bindingsverk, takverk m.m., ferdig kappet og merket. Vårt merke- og pakkesystem er utviklet gjennom mange års samarbeid med tømrere og byggeledere på byggeplass.

Nødvendige monterings- og detaljtegninger – samt materialliste med henvisning om hvor materialene skal benyttes – følger byggesettet.

Den høye foredlingsgraden, vårt merke- og pakkesystem og et samarbeid med profesjonelle transportører gir en avlastning og lagring på byggeplass som optimaliserer fremdriften av byggearbeidene. I sum utgjør dette ca. 15 % reduksjon i tidsforbruk på byggeplass. I tillegg kommer sparte kostnader på materialforbruk, samt en ryddig byggeplass uten kapp og svinn.

Precut består av: Yttervegger, bjelkelag, innvendige vegger/lydvegger, sperretak, samt balkonger.

Bilder av precutleveranser i Trøndelag:

Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image

Bilder av precutleveranser i Vikersund:

Slide image
Precut vegger, bjelkelag, flatt tak, med boring for ventilasjon i bjelkelag
Slide image
Kombinasjon av grunna hvit kledning og Royal Brun fra Alvdal Skurlag
Slide image
Komplett leveranse med vindu fra Lillerønning
Slide image
Precut vegger, bjelkelag, flatt tak, med boring for ventilasjon i bjelkelag

Bilder av precutleveranser i Østfold:

Slide image
Slide image
Precut vegger, takstoler, sperretak, bjelkelag med boring for ventilasjon i bjelkelag
Slide image
Grunna hvit kledning og vinduer fra Lillerønning
Slide image
Precut vegger, takstoler, bjelkelag med boring for ventilasjon i bjelkelag
Slide image
Precut vegger, bjelkelag, flatt tak, med boring for ventilasjon i bjelkelag
Slide image
Precut vegger, sperretak,balkong, bjelkelag med boring for ventilasjon i bjelkelag
Slide image
Grunna hvit kledning og vinduer fra Lillerønning
Slide image